Oferta

Zapraszamy dzieci w wieku od 1 do 3 lat.

W naszym żłobku zapewniamy:

W naszym żłobku zapewniamy:

 • całodzienną opiekę od 6:30 do 17:00
 • kreatywne zajęcia dydaktyczne
 • 5 posiłków dziennie dostosowanych do potrzeb Twojego dziecka
 • sala gimnastyczna, sala doświadczania świata oraz integracji sensorycznej
 • opiekę specjalistów – psychologa, pielęgniarki i logopedy

Zajęcia dodatkowe:

 • codzienne zajęcia z języka angielskiego
 • zajęcia umuzykalniające prowadzone metodą E.E. Gordona
 • profilaktyka logopedyczna
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne
 • dogoterapia
 • alpakoterapia
 • zajęcia sensoryczne Smykomultisensoryka
 • cykliczne wizyty teatru i filharmonii

Cennik:

Wpisowe

Jednorazowa bezzwrotna opłata gwarantująca miejsce w Żłobku.

Czesne

Opłata miesięczna za 10,5-godzinny pobyt dziecka w placówce – przez 11 miesięcy w roku – od września do czerwca i w sierpniu.

Wyżywienie

Stawka dzienna za cztery posiłki oraz podwieczorek.

(odpisy za zgłoszoną nieobecność dziecka)

Wakacje

W miesiącu lipcu żłobek nie będzie funkcjonował przez
15 dni roboczych.

Opłata za miesiąc lipiec:

Przy rodzeństwie uczęszczającym do żłobka, czesne za zapis drugiego
i kolejnego dziecka, ulega pomniejszeniu o 15%, w całym okresie trwania Umowy.