„MALUCH+” 2021

Nasz żłobek został dofinansowany z Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „MALUCH + ” 2021 na rzecz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Otrzymując środki na tworzenie miejsc opieki (wyposażenie żłobka) oraz ich funkcjonowanie.

W 2021 roku dofinansowanie na jedno dziecko wynosi 80zł miesięcznie i o taką kwotę zostaje co miesiąc pomniejszone czesne za żłobek.

flaga i godło polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

Program Maluch +2021

Utworzenie i dofinansowanie miejsc opieki w żłobku

Wartość dofinansowania 1 000 000

Wartość całkowita zadania 1 250 000