„Budowa budynku przedszkolno-żłobkowego w Łochowie”

logotypy

Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Budowa budynku przedszkolno-żłobkowego w Łochowie

Cel projektu: stworzenie infrastruktury, która przysłuży się do zwiększenia dostępności i upowszechnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, przyczyniając się tym samym do likwidacji barier związanych z opieką nad małymi dziećmi dla osób pracujących, zagrożonych zwolnieniem z uwagi na konieczność opieki nad dziećmi oraz dla osób chcących aktywnie wrócić na rynek pracy, w szczególności kobiet.

Opis przedsięwzięcia:

Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne mające na celu utworzenie infrastruktury żłobka na 100 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez budowę budynku przedszkolno-żłobkowego wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu. Konieczność realizacji inwestycji wynika z niewystarczającej dostępności infrastruktury społecznej w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze Gminy Białe Błota.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępu do usług społecznych dla jej mieszkańców. Zaplanowane działania pozwolą na zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3, a także na zwiększenie aktywności zawodowej kobiet, w szczególności opiekujących się dziećmi. W wyniku realizacji projektu powstaną nowe miejsca opieki dla dzieci do lat 3, których w chwili obecnej brakuje na obszarze Gminy Białe Błota. Większa dostępność do opieki żłobkowej przyniesie korzyści dzieciom oraz ich opiekunom, którzy będą mogli pogodzić życie rodzinne z zawodowym.

Wartość projektu: 16 417 815,74 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 5 999 612,11 zł